Previous Next

G2 BASIC (10-200 kVA)

OSNOVNI OPIS
Elektro omara je namenjena za komando in kontrolo diesel električnega agregata, kot rezervno napajanje. Ta naprava mora zagotoviti rezervno napajanje v časovnem intervalu od 5 do 15 sekund po izpadu mrežne napajalne napetosti.

OHIŠJE OMARE
Omara je sestavljena iz jeklene pločevine debeline 1,5 mm, peskana SA2, epoksidno prašno pobarvana, v barvi RAL 7032 in zaščite IP 44.

FUNKCIJE OMARE
• Kontrola mrežne napetosti z napetostnim 3-faznim relejem, ki ga lahko nastavimo od 85 do 100% nazivne napetosti. Kontrola se vrši tudi na eni sami fazi.
• Avtomatski zagon agregata z nastavljivim zagonskim časom (tab. 1) in štirimi poskusi zagona, nastavljivimi v softwaru (tab. 2).
• Avtomatski vklop agregatskega kontaktorja ali motornega stikala ter dovoljenje za preklop mreža-agregat. To se zgodi po kontroli mrežne oz. agregatske napetosti, ki mora dosegati nominalne vrednosti. Čas lahko nastavimo (tab. 2).
• Avtomatski nadzor motorja in generatorja preko posebnih zaščit.
• Avtomatski izklop generatorske napetosti ob povratku mreže po nastavljenem čakalnem stabilizacijskem času (tab. 1).
• Takojšnja ustavitev agregata v primeru večjih napak ali alarmov. Po normalnem delovanju pa čakalni čas za ohladitev motorja (tab. 1).
• Takojšnja pripravljenost na ponovno aktiviranje diesel električnega agregata.
• Komanda in zaščita predgretja za dovoljevanje hitrega zagona agregata.

PREDVIDENE NAPRAVE
1 komandna enota , mikroprocesorska instalirana na prednji strani omare in ima sledeče signalne diode:

• Napajanje enote
• Prisotnost mreže
• Agregat v pogonu
• Breme na mreži
• Breme na agregatu
• Nizek pritisk olja
• Visoka temperatura motorja
• Rezerva goriva
• Preobremenitev
• Zagon
• Ustavitev
• Prevelika hitrost
• Neuspeli zagon
• Nizka napetost akumulatorja
• Neuspelo predgretje
• Alternator polni akumulator
• Izklop v sili
• Splošni alarm
• Gumb za ročni zagon
• Gumb za ročno ustavitev
• Gumb za utišanje sirene
• Gumb za resetiranje
• Števec obratovalnih ur
• Sirena
• Gumb za izbiro delovanja: IZKLOPLJEN, ROČNO, AVTOMATSKO, TEST.

IZKLOPLJEN: z gumbi ne moremo vplivati na blokado. V primeru, da to pritisnemo, ko agregat deluje, ga v trenutku ustavimo.

ROČNO: operacije zagona in ustavitve se opravijo s pritiskom na gumbe. V tej poziciji delujejo vse zaščite.

AVTOMATSKO: vse funkcije so kontrolirane in opravljene avtomatsko.

TEST: sproži zagon agregata in stečejo vsi nastavljeni časi, le, da se ne sproži preklop bremena na agregat.

MERITVE
Osnovni parametri so prikazani na digitalnem multifunkcijskem instrumentu , ki je na prednji strani omare in kontrolira sledeče parametre:

• Trifazna napetost (ena vrednost) v V
• Agregatska napetost (ena vrednost) v V
• Agregatski tok (ena vrednost) v A
• Efektivna moč v KW
• Frekvenca agregata v Hz
• Nivo goriva v %

VARNOSTNI SISTEM
V primeru okvare elektronike GM 2000 obstaja notranji interface, ki dovoljuje zagon, ustavitev in komande za preklop porabnika na agregat oz. mrežo. Ta sistem je direkten in pri njemu ne delujejo alarmi!

ELEMENTI MOČI
Štiripolno magnetotermično stikalo z magnetno regulacijo prilagojeno na kratkostični tok regulatorja montiran v posebni omari (ali na agregatu). Sistem preklopa mreža - generator ima ponavadi primerno elektromotorno stikalo.

TABELA 1
Parameter Možna nastavitev Tovarniška nastavitev

Zagonski čas 0 - 20 sek 5 sek
Ustavitveni čas 0 - 30 sek 10 sek
Zakasnitev zagona 0 - 120 sek 0 sek
Zak.povr.mreže 1 - 120 sek 30 sek
Čas hlaj.motorja 0 - 240 sek 30 sek
Čas prejema brem. 0 - 60 sek 2 sek

TABELA 2
Parameter; Možna nastavitev; Tovarniška nastavitev
Preklop kontakt 0 - 1000 sek 1 sek
Zakasnitev alarmov 0 - 100 sek 2 sek
Zak.predalarmov 0 - 100 sek 2 sek
Zak.nizek prit.olja 0 - 100 sek 5 sek
Štev.poskus.zagona 0 - 100 4
Zak.med zagoni 0 - 100 sek 5 sek
Min.nap.aku. 0 - 30 V 14 V

KRMILNO-KONTROLNA NAPRAVA
• Elektro omara G2 Basic, je bila izvedena tako, da ko mreža ni prisotna, se takoj zažene DEA, tako da nimamo interferenc pri dobavi električne energije;
• rezervni vhod za dodatni alarm;
• dodatni vhod za blokiranje tipkovnice DEA;
• možnost zagona, zaustavitve ter preklopa mreža/DEA in DEA/mreža, brez da bi imeli alarme vključene (glej Pomožni sistem)
• kontrolna plošča GM2000 Basic je povezana preko dveh flat kablov, za lažjo montažo

 • iveco.png
 • penta.png
 • nys.png
 • cplemo.png
 • lombardi.png
 • cgm.png
 • toro.png
 • man.png
 • lambo.png
 • john.png
 • deutz.png
 • diesel.png
 • c.png
 • cab.png
 • mtu.png
 • tri.png
 • gtm.png
 • perkins.png


Leta 1990 smo ustanovili UNINVEST
d.o.o. KOPER, da bi zadostili potrebam
organizacij v trenutkih, ko so odzivni
časi zelo kratki in je hitra intervencija
nujnost.

Uninvest d.o.o.
Kampolin 40
Lucija 6320 Portorož

Lokacija Google maps

Copyright Uninvest d.o.o. © 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani